Monday, March 14, 2005

 وزير اطلاعات و ادبیات 20 سال پیش 

    وزير اطلاعات درباره‌ي اظهارات، وزير امور خارجه‌ي آمريكا كه ايران را حامي تروريسم خوانده بود، گفت: اينگونه حرف‌ها از خانم رايس كه ملكه‌ي خشونت و جنگ‌طلبي است بسيار طبيعي قلمداد مي‌شود. وي از زماني كه دستش به تريبون‌هاي بين‌المللي رسيده، از اينگونه حرف‌ها بسيار مي‌زند. رايس يك شخصيت تروريست است و بسياري از جنايت‌هايي كه در عراق و فلسطين صورت مي‌گيرد با كمك اوست. اگر دادگاه عادلي بود بايد خانم رايس و بوش و همدستانشان به دليل جناياتي كه در حق مردم انجام مي‌دهند در آن دادگاه بين‌المللي محاكمه مي‌شدند.

وزير اطلاعات در پاسخ به سوالي درباره‌ي پيشنهاد اخير آمريكا به ايران مبني بر اينكه اگر ايران تعليق دائم غني‌سازي را بپذيرد آمريكا با عضويت كشورمان در سازمان تجارت جهاني موافقت خواهد كرد، اين پيشنهاد را مسخره، بي‌ربط و اهانت به شعور ملي ايرانيان دانست و افزود: اين پيشنهاد نه تنها منطقي نيست بلكه آنقدر مسخره است كه ما معتقديم بايد از اين اهانت بزرگي كه در حق ملت ايران روا داشته عذرخواهي كند؛ چراكه آمريكا توقع دارد با دادن چند قطعه هواپيما كه وظيفه‌اش است يا عضويت در يك سازمان بين‌المللي، ما از حق مسلم خود صرف‌نظر كنيم.

هم‌چنين يونسي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه آخرين وضعيت پرونده‌ي جاسوسان هسته‌يي را جويا شد، افزود: اين پرونده از نظر ما تكميل و به دادگاه ارايه شده است و ما منتظر محاكمه‌ي آنها هستيم.

 Friday, February 11, 2005

 بيانيه اتحاد جمهوري خواهان ايران در دفاع از خواست های زندانيان اعتصابی در رجائی شهر 

    اعتصاب غذای زندانيان سياسی: بينا داراب زند، ارژنگ داودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، فرزاد حميدی، و جعفر اقدامی در زندان رجائی شهر بار ديگر ابعاد نقض حقوق زندانی سياسی در ايران را در مرکز توجه جهانيان قرار داده است. جرم اين زندانيان که اغلب به علت فعاليت های دانشجوئی به احکام سنگين زندان محکوم شده اند جز بيان عقيده و اعتراض به نقض حقوق بشر نبوده است. از اين ميان بينا داراب زند به سه سال و نيم، مهرداد لهراسبی به پانزده سال و حشمت الله طبرزدی به شانزده سال زندان محکوم شده اند. برخی از اين زندانيان محکوميت خود را پس از سال ها بلاتکليفی در زندان های جمهوری اسلامی دريافت کرده اند. اکنون خواست زندانيان اعتصابی بسيار ساده و روشن است : پايان دادن به رويه انتقال زندانی سياسی به زندان عادی و هم بند کردن آنان با اشرار و متهمان و محکومان پرونده های جنائی، بازديد نهاد های بين المللی حقوق بشر از زندان های ايران، و سرانجام آزادی همه کسانی که به خاطر دگرانديشی و ابراز نظر و عقيده خود به بند کشيده شده اند. اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت و امنيت جانی اعتصاب کنندگان از اين خواست های برحق آنان پشتيبانی می کند و خواهان اقدام متحد همه نيروهای آزادی خواه و نهاد های بين المللی دفاع از حقوق بشر در دفاع از حقوق و آزادی آنان و همه زندانيان سياسی در کشور است.
اما همانگونه که بطور روزمره در رسانه های آزاد جهان بازتاب آن را مشاهده می کنيم،نقض حقوق زندانيان سياسی تنها بخشی از نقض مستمر حقوق بشر در ايران است. برابر تازه ترين گزارش هائی که نهادهای بين المللی در ارتباط با وضع حقوق بشر در ايران منتشر کرده اند، بويژه گزارش کميته ها و گزارش گران مربوط به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، عليرغم افزايش فشار اين نهاد ها و نيز برخی دولت ها بر جمهوری اسلامی، وضع حقوق بشر نه تنها بهبود پايدار نيافته بلکه در برخی زمينه ها وخيم تر نيز شده است. مقامات و نهاد های مسئول در دستگاه قضائی و نهاد های امنيتی موازی در برابر اين فشارها به ترفند های شناخته شده برای دفع الوقت و سرگردان کردن نهادهای بين المللی روی آورده اند. نه فقط نقض حقوق کودکان و زنان به طور نهادی و با اتکا به قوانين کيفری و مدنی جاری در کشور ادامه دارد بلکه برای پرونده سازی های ادواری نيز پايانی متصور نيست و از جمله طی ماه های اخير به نوبت وبلاگ نويسان و فعالان سايت های اينترنتی، گروه جديدی ازفعالان جنبش دانشجوئی، و نيز کارکنان نهادها و کانون های غير دولتی نوپا که در دفاع از حقوق بشر و حقوق صنفی شهروندان شکل گرفته اند، تحت شديد ترين فشارهای روانی و جسمی در منازل و محل کار خود و بعضا در زندان های غير قانونی و مخفی تحت اداره نهاد های امنيتی قرار داشته اند. ظرف يکماه گذشته وسيع ترين موارد احضار و تهديد و هجوم عناصر شناخته شده به دانشجويان و فعالان فرهنگی و حقوق بشری در اشکال مختلف صورت گرفته که موارد بسياری از آن هنوز مجال بازتاب بيرونی نيافته است. احضار خانم شيرين عبادی به داد گاه و تهديد کارکنان " کانون مدافعان حقوق بشر " که توسط ايشان پايه گذاری شده و ضرب و شتم سخنگوی اين کانون از تازه ترين جلوه های اين پرونده سازی ها و بحران سازی های ادواری طی يکماه اخير بوده است.

ما اکنون در آستانه برگزاری شصت و يکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 ماه مارس آينده در ژنو هستيم. بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران و تازه ترين گزارش نهاد های بين المللی در اين زمينه در کانون توجه جهانيان قرار می گيرد. به همين مناسبت ما از همه نهاد ها و نيروهای ايرانی مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی و حقوق شهروندان در داخل و خارج از کشور دعوت می کنيم تا با اقداماتی متحد و يکپارچه، خواست آزادی زندانيان سياسی و تعطيل دائمی زندان های غير قانونی و مخفی و نيز برقراری نظارت ويژه سازمان ملل بر امر حقوق بشر در ايران را به يک خواست ملی تبديل کنيم. از مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر نيز مصرانه بخواهيم که برای تحقق اين خواست ها سياست های جديد و سخت گيرانه تری رادر قبال مقامات و نهاد های مسئول حکومت جمهوری اسلامی در پيش گيرند.

 جناح راست و تجربه انتخاباتی!!! 

    پس از آنکه جناح راست در انتخابات 2 خرداد 76 با آنهمه تخریبی که علیه آقای خاتمی انجام داد و آن شکست را متحمل شد, گویا اکنون از آن رفتار خویش درس گرفته اند.به بیانیه چکاد آزاد اندیشان به مناسبت آغاز محرم توجه کنید:
بار ديگر محرم‌ آمد تا مشتاقان‌ سالار شهيدان‌ را به‌ شور دوباره‌ همراه‌ با شعور فراخواند.
‌‌در اين‌ بيانيه‌ تاكيد شد: ايام‌ سوگواري‌ حسيني، فرصتي‌ مغتنم، نعمتي‌ بزرگ‌ و سرمايه‌اي‌ ارزشمند است‌ كه‌ تا قيامت‌ مي‌تواند مكتب‌ و الگوي‌ مسلمانان‌ جهان‌ باشد.
‌‌در ادامه‌ بيانيه‌ چكاد آزادانديشان‌ آمده‌ است: قيام‌ امام‌ حسين‌ (ع) عليه‌ ظلم‌ و بيداد حكومت‌ غاصب‌ و ستمگر اموي، مبداء تحولي‌ براي‌ مبارزه‌ و جهاد پديد آورد كه‌ در تمام‌ ابعاد تاريخ‌ شيعه‌ و زندگي‌ شيعيان‌ جهان‌ آثار و ابعاد آن‌ هويداست.
‌‌در اين‌ بيانيه‌ تصريح‌ شد: ايرانيان‌ به‌ عنوان‌ كانون‌ جهان‌ تشيّع، سياهپوش‌ عزاي‌ آزادگاني‌ هستند كه‌ شهادت‌ را بر زندگي‌ ترجيح‌ دادند و مردم‌ هميشه‌ حاضر و عاشق‌ ايران‌ اسلامي‌ به‌ شوق‌ عزاداري‌ براي‌ پيشواي‌ خويش‌ و ياران‌ باوفايش‌ مراسم‌ و آيين‌ عزاداري‌ را آگاهانه‌ به‌ جاي‌ مي‌آورند.
‌‌در ادامه‌ بيانيه‌ چكاد آزادانديشان‌ آمده‌ است: شايسته‌ است، هيات‌هاي‌ مذهبي‌ در ايام‌ سوگواري‌ محرّم‌ به‌ جاي‌ بهادادن‌ به‌ ظواهر بيروني، به‌ فلسفه‌ و حكمت‌ قيام‌ عاشورا بيشتر توجه‌ نمايند.
به‌ گزارش‌ خبرنگار آنا، در خاتمه‌ بيانيه‌ چكاد آزادانديشان‌ خطاب‌ به‌ هياءت‌هاي‌ مذهبي‌ و برگزاركنندگان‌ آيين‌هاي‌ عزاداري‌ آمده‌ است: باتوجه‌ به‌ نزديك‌ شدن‌ به‌ ايام‌ برگزاري‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري، مبادا مراسم‌ سوگواري‌ حسيني‌ به‌ فرصتي‌ براي‌ تخريب‌ و ترور شخصيتي‌ كانديداها بدل‌ شود. زيرا پيام‌ اصلي‌ قيام‌ عاشورا حفظ‌ حكومت‌ اسلامي، آزادگي‌ و ترويج‌ منش‌ و سيره‌ والاي‌ امام‌ حسين‌ (ع) و ائمه‌ معصومين‌ است.

 22 بهمن شد, اما از کاندیدای اصولگرایان خبری نیست!!! 

    به رغم اعلان قبلی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب برای اعلام کاندیدای نهایی در 22 بهمن اما هنوز از کاندیداهای آنها خبری نیست .
گویا اختلافات بین گروه حامی دکتر ولایتی که مقام رهبری هم به طور ضمنی از او حمایت می کند و جمعیت ایثارگران به حدی بالا گرفته که تا اطلاع ثانوی خبری از کاندیداها نیست.
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم و سخنگوي جامعه روحانيت مبارز درخصوص معرفي كانديداي نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب گفت: من هم شنيده ام كه شوراي هماهنگي قصد دارد امروز كانديداي نهايي خود را معرفي كند.اما باهنر سخنان او را تکذیب می کند و می گوید: من چنين مطلبي را نشنيده ام.
وي در پاسخ به اين سوال كه پيش از اين دي ماه و بهمن ماه براي معرفي كانديداي نهايي شوراي هماهنگي تعيين شده بود، آيا فكر نمي‌‏كنيد زمان براي كانديداي نهايي اين شورا از دست برود؟ گفت: شايد، اما هنوز شوراي هماهنگي تصميمي براي معرفي كانديداي نهايي خود ندارد.
باهنر در پاسخ به اين سوال كه شوراي هماهنگي چه زماني كانديدا خود را معرفي مي كند؟ افزود: خبري براي گفتن ندارم.


 رای امام جمعه ارومیه به هاشمی 

    امام‌‏جمعه اروميه گفت: من در انتخابات رياست‌‏جمهوري به آيت‌‏الله‌‏العظمي هاشمي رأي خواهم داد ولي اين هم ناز مي‌‏كند؛ من مي‌‏‏گويم بيا و بگذار تمام بشود.

حجت‌‏الاسلام "غلامرضا حسني", امام جمعه اروميه با بيان اين مطلب در مراسم 22 بهمن افزود: من در عين حال كه به بقيه احترام قائلم ولي مي‌‏گويم هاشمي از همه بهتر است و در نماز جمعه هم خواهم گفت و مي‌‏دانم كه صدا و سيما پخش نخواهد كرد ولي نكند به جهنم! ولي باز خواهم گفت.
وي در ادامه با اشاره به تهديدات آمريكا عليه ايران، افزود: اگر آمريكا بخواهد قدمي به سوي ايران بردارد بايد از روي جنازه 80 ميليون ايراني بگذرد.
حسني با بيان اينكه من خودم اكنون قادر هستم 600 فشنگ با خود حمل كنم و به سربازان آمريكا و اسرائيل بزنم، تهديد كرد: آمريكا بداند اگر كوچك‌‏ترين قدمي بردارد به محوريت عالم تشيع آمريكا را داغان خواهيم كرد.
وي در ادامه با اشاره به مقام معظم رهبري افزود: امام خامنه‌‏اي؛ ما امروز با تمام جان و مال خود به فرمان تو آماده از بين‌‏بردن آمريكا هستيم و حتي نوكرهاي پيرت هم آماده هستند.
امام‌‏جمعه اروميه با اشاره به جوانان دوران حضرت امام(س), گفت: امام خميني(س) هيپي‌‏ها را چنان كرد كه در جنگ از انقلاب دفاع كردند ولي امروز متأسفانه هيپي تربيت مي‌‏كنند و مي‌‏گويند "آزادي! آزادي!". مردك برو دنبال كارت.
وي گفت: جوانان! برويد ريش بگذاريد و زيبا شويد و هيپي‌‏گري را كنار بگذاريد. Tuesday, February 08, 2005

 دومین همایش انتخاباتی دکتر معین امروز سه شنبه برگزار می شود. 

    امروز سه شنبه دومین همایش انتخاباتی دکتر معین برگزار می شود.در این همايش که در سالن حجاب برگزار می شود دکتر معین و معاون اول وی سخنرانی می کنند.

 يک نماينده مجلس : كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پايه‌ اضمحلال خانواده است  

    افروغ، نماينده مجلس : كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پايه‌ اضمحلال خانواده است
راه یافته تهران گفت با اشاره به اين مطلب كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پايه‌ اضمحلال خانواده است، گفت: «طرح تسهيل ازدواج جوانان كه از سوي خود من در مجلس مطرح شده، در همين راستا حق تاهل را براي دختر و پسر طرح كرده است راه یافته تهران افزود: «پروژه جهاني‌سازي در ايران پديده‌اي به نام شيرين عبادي خلق كرد كه مظهر يك زن مسلمان، نوانديش، حق‌گرا و مدرن است ولي ما نبايد فريب اين سناريوهاي از پيش تعيين شده را بخوريم.»
افروغ در پايان اظهار داشت: «بعد از انتخابات شوراها و مجلس هفتم، هوشيار باشيد تا كسي را انتخاب نكنيد كه فرصت به دست آمده را از دستمان خارج كند.»
عماد افروغ پس از پايان سخنانش در جمع خبرنگاران درباره طرح لباس ملي اظهار داشت: «ما مي‌خواهيم مد ايراني متناسب با آرمانها و نشانه‌هاي ايراني عرضه كنيم كه حد شرعي و فرهنگي حجاب را نيز در بر داشته باشد، چرا كه پوشش جزو تاريخ ماست و ما بايد هويت ايراني خود را كه با دين پيوند خورده احيا كنيم.»

 Monday, February 07, 2005

 گزارش واشنگتن‌پست از انقلاب در ايران به رهبری «هخا» 

 ولايتى : حکومت ايران ايده آلترين نظام جهان است  

    دکتر على اکبر ولايتى گفت که امروز حکومت ايران ايده آلترين نظام در جهان اسلام است .
ولايتى که از وى به عنوان يکى از نامزدهاى نهمين دوره انتخابات رياست
جمهورى ياد مىشود،دراجتماعى در شهرستان ورامين افزود : با وجود قابليتهاى زيادى که در کشور ما وجود دارد کسى نبايد در ايران زير خط فقر باشد و در
هيچ جاى کشور نبايد مناطق محروم به چشم بخورد.
وى درمراسم جشن پيروزى انقلاب در مسجد الرسول شهر ورامين مهمترين کار
را در جامعه اشتغال زايى دانست و گفت : بايد در صدد ايجاد اشتغال بالا
باشيم تا مردم به حداقل معيشت دست پيدا کنند .
مشاور عالى مقام معظم رهبرى درامور بين الملل تصريح کرد : ما در کشور
ولى تا کنون نتوانسته ايم از آنها بهره بردارى ;ثروت وامکانات کافى داريم
لازم را به عمل آوريم .
وى گفت : امروز در کشور بايد راهکارهاى عملى به کار برده شود تا از
امکانات طبيعى و انسانى که در اختيار داريم به نحو صحيح و مطلوباستفاده
گردد.

 نامه سرگشاده ٤٠٠ فعال سياسی، فرهنگی و دانشگاهی به آيت الله شاهرودی 

    رياست محترم قوه قضائيه

حضرت آيت الله شاهرودی

با سلام و احترام،

همانطور كه استحضار داريد گروهی از فعالان حقوق بشر، سازمان های غيردولتی، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و رجال سياسی و فرهنگی از طرف دادسرای عمومی و انقلاب تهران برخلاف ضوابط و اصول حقوقی و قانونی ممنوع الخروج گرديده‌اند.

به استناد اصل 22 قانون اساسی حيثيت، جان و مال و حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. برابر با قسمت اخير اصل 33 قانون مرقوم هيچكس را نمی توان مجبور به اقامت در محلی نمود و بر طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وسيله مراجع صالح قضايی به رسميت شناخته شده است. اصل برائت نيز به موجب اصل 37 قانون اساسی مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.

همچنين طبق ماده 3 اعلاميه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. به استناد بند 2 ماده 13 اعلاميه مذكور نيز هر شخص حق دارد هر كشوری ازجمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد.

اين در شرايطی است كه افراد فوق‌الذكر بدون كوچكترين سابقه كيفری مؤثر از طرف مرجع مذكور ممنوع الخروج گرديده‌اند. اين عمل خلاف در حالی اتفاق می‌افتد كه اولاً ايجاد وفاق ملی مورد تأكيد تمام مسئولان نظام بوده و ثانياً اين عمل به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقيب كيفری است. ثالثاً به موجب بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ارديبهشت 83 مسئوليت تعيين هيأتی به منظور نظارت و حسن اجرای اين قانون به عهده حضرتعالی می‌باشد.

اين وفاق ملی در شرايط سخت كنونی گرچه امری ضروری و اجتناب ناپذير است ولی اين امر بدون تعقيب و مجازات ناقضين حقوق بشر و قانون اساسی و متجاوزين به حقوق مردم و سالم سازی دستگاه قضايی در عمل امكان‌پذير نيست.

امضاءكنندگان زير انتظار دارند با انجام اقدامات فوق و اصلاح دستگاه قضايی و الغاء دستور خلاف قانون "ممنوعيت خروج"، راه برای اجرای قانون، تحقق همبستگی ملی، آسايش مردم و مقابله مؤثر و مردمی با تهديدهای خارجی فراهم گردد.

17/ 11 / 1383آقاجری زهره – آقاجری هاشم - آقايی ساسان- آقايی مسعود- آزادی اسماعيل- آزادی محمد- آذرافزا مرضيه - آصفی حميد- آملی مقدم ناصر- ابراهيم بای سلامی غلام حيدر - ابراهيمی زهرا- ابوذری‌عباس- ‌احراری حميد– احمدی حسن – احمدی محسن - احمدی نعمت - احمدی امويی بهمن- ادب بها الدين- اربابی حسن- ارغنده‌پور كريم – استادان عباس– اسلامی يدالله - اسماعيلی حميدامين-اشرفی مرتضي-اشفاق مرتضي- افتخار اردبيلی حسن - افصحی علي- افصحی سعيد- اقتداری جلال- اكبری محمدعلي- اكبرزاده اعظم- اكبرزادگان عليرضا- اكبرين محمدجواد- اكرمی علي- امامی پروين - اميراحمدی محمود-امين اسماعيلی حميد - امينی اسدالله- انصاری راد حسين - اوصيا بهمن– ايازی محمدعلي-ايزدی حسن- ايزدی مصطفي- بازرگانی كمال‌الدين- باقی عمادالدين- بختيارنژاد پروين- بديعی مجتبي- بديع‌زادگان ‌اكبر - برهانی رحمت‌الله - بازرگان ابوالفضل- بازرگان عبدالعلي- بازرگان فرشته - بازرگان محمد نويد- باستانی حميد- بسته‌نگار محمد- بلوری محمد– بنی‌اسدی محمدحسين- بنی‌يعقوب ژيلا - بهزادی محمد-بهشتی حميد- بهفروزی محمد-
بهنود مسعود - بيطرف صفا- بيات محمدتقي-پاياحسين-پايا علي- پدرام مسعود- پناه فرهاد بهمن - پهلوان نصير آرش- پوراستاد وحيد- پوراظهری عباس- پورثانی محسن علي- پورعزيزی سعيد- پويان رضا– پيش‌بين محمود- پيش‌بين صفر- پيمان حبيب‌الله - پيمان مجيد- تاج الدينی عباس- تاجرنيا علی - تاج‌زاده سيد مصطفي- تاجيك عبدالرضا- تاجيك فتح‌الله - تنها مصطفي- تهرانی رضا- تهوری محمد - توسلی سارا - توسلی غلامعباس- توسلی محمد- توسلی محمدرضا- توسلی ناهيد - توكلی خالد - توكل محمد – توكليان جواد - تولائی مجيد- ثنائی حسن- جابری مجيد- جعفرزاده افشين– جلالی زاده جلال - جلائی‌پور حميد رضا- جمالی علی - جمشيدی ايرج- – جمال‌الدينی سيدحميد- جهانگيری علی‌محمد- حاجی رضا- حافظی بهمن– حقيقت‌جو فاطمه- حجاريان سعيد- حجازی طه- حديثی مجيد- حريری حسين- حسن پور قاسم – حيدری محمد - حسين دوست محمد - حسينی سيدحسن- حسينی امين سيد رضا - حق‌پناه بهزاد- حكمت علي- حكمت مسعود- حكيمی ابوالفضل-‌ حكيمی عبدالكريم -حكيمی مجيد- حمسی محمدرضا- ‌خائف جعفر- خدابخش علي- خدادادی ابراهيم- خرازی مسعود - خرم امير- خضوعی حشمت‌الله – خليل‌نيا محمد- خوش‌سيرت تسليمی ابراهيم – خورشدفر حسن- خوش‌محمدی اسماعيل- خيرانديش هوشنگ- دادخواه سيدمحمدعلي-دادمهررسول-دادفرمحمد - دانشيان محمد مهدي- درايتی مصطفي- دردكشان محمود- درودی سعيد- دروديان محمدحسين- دفتری پروين‌دخت- دل‌آسايی محمود- دهقان علی - دهقان نژاد عباس- دوانی مصيب- ديهيمی خشايار- داودی مهاجر فريبا- ذوالفقاری حسين- ذهبيون مسعود - ربانی محمدصادق- رجائيان محمدجواد- رجايی عليرضا - رشتيان سعيد - رضائی احد - رضائی اصغر - رضائی بيوك- رضائی عبدالعلي- رضائی محمد - رضاخانی بهمن - رضوی‌فقيه سعيد – رعيتی مهدي- رفيعی حسين- رمضانی يگانه بنفشه - رهنما مهدی - روح محمدجواد -روستايی فرزانه– رئيس‌طوسی رضا- زارع زاده پور حيدری رقيه -زاهد فياض- زرافشان حسن - زره‌ساز جمال- زمان مريم- زمان حسيندر زمانی محمد ابراهيم - زندی‌نيا پرويز - زيدآبادی احمد - زهدی محمدرضا-‌ ساريخانی عليرضا- سازگارنژاد جليل - ساعی احمد- ستوده نسرين- سجادی داريوش- سحابی عزت‌الله - سحابی فريدون – سحابی منصور- سحابی هاله – سحرخيز عيسي- سرچمی محمد – سرداری محمد رضا - سعيدی جواد- سعيدی سعيده- سعيدی فريدون- سعيديان‌فرجعفر – سلطانی‌ابراهيم- ‌سلطانی‌عبدالفتاح- سمتی‌هادي- سيدآبادی‌علی‌اصغر - سيدنژاد سيدمحمدعلي- سيدزاده سيدرضا - سيف‌زاده سيدمحمد - سينائی وحيد-شاددل بصير محمود - شاكر عبدالصالح - شاكری ابراهيم-شامخی تقي-شاملو علي- شانه چی محمد- شاه‌حسينی حسين–شجاعی صمد- شجاعی مسعود- شريعتی سعيد- شكری كاظم- شمبوری الله‌وردي- شمس سيد احمد - شمس‌الواعظين ماشاءالله - شهامت‌دار احمد - صابر فيروزه- صارمی محمود - صالح‌آبادی علي- صباغيان هاشم- صدر حاج ‌سيدجوادی احمد- صدر رضا- صراف مهدي– صفاپيشه محمد- صفائی‌فر عباس- صلواتی فضل‌الله– صميمی رضا- صميمی كيوان- ضرغامی علی اشرف - ضرغامی فريدون- طالقانی اعظم- طالقانی حسام- طالقانی طاهره- طالقانی نرگس - طاهری اكبر –طاهری رئوف- طاهری فرهاد- طاهری محمد-طيرانی امير- عابدی هما – عابدينی آرزو - عباس‌زادگان سيدجعفر- عبادی فاخر- عرب‌زاده حسن- عرب‌سرخی فيض‌الله - عزت‌زاده حسين- عطوفت روئين- علوی شهين- علوی‌تبار عليرضا-علوی محمدباقر- علی پور حسن - عليزاده نائينی علي- عليزاده طباطبائی محمود-عمادی محمد جعفر- عمرانی محمود– عموزاده‌خليلی فريدون- غروی علی‌اصغر- غروی علی‌رضا-غروی ماجد- غروی مسيح- غفارزاده‌سعيد - غفاری مسعود- غفرانی علي- غنی مهدي- غيرت فريده - فاضل ميبدی محمدتقي- فتوره‌چی نادر-فراستخواه مقصود- فراهانی عذرا - فراهانی مجيد- فرزدی غفار- فريد اعلم حسن- فلاح مرتضي- فلاح حجت انصاری ارسلان - قابل احمد- قابل هادي- قاسم زاده عزيز- قائم الصباحی عباس - ‌قديانی ابوالفضل- قشقايی خسرو- قشقايی ماهرو- قلی‌زاده رحمانقلي-قمی زاده عبدالحسين- قندی‌زاده عبدالمجيد - قهاری نظام‌الدين- قهرمانی مصطفي- قياسی حجه‌الله –كارشناسی اسد الله - كارگشا رحمان-كاظمی رضا- كاظميان مرتضي- كديور محسن- كديور منوچهر-كردپور خسرو- كردپور مسعود- كركه آبادی عبدالرحيم - كرمی علي- كمالی احمدسرايی فاطمه - كميليان ناصر- كميجانی فرج- كهزادی پروين- كوثری يعقوب – كولائی الهه-كيانوش راد محمد-گلابی جعفر- گل‌افزا بيژن- گوارايی فاطمه- لدنی مسعود-لقمانيان حسين- مجاهد حسين- مؤمنی علي- مؤمنی محمود- متقی محمدتقي- مجردی زهرا- محققی محسن- محتشمی‌پور فخرالسادات- ماشينی فريده- محمدی اردهالی احمد- محمدی اردهالی محمد- محمدی داود- محمدی نرگس – محمدی مهديه- مدنی حسين - مدنی سعيد- مدنی علي– مديحی ماشاءالله - مدرسی فريد- مرتاضی لنگرودی مرضيه –مزروعی رجبعلي- مسكين مصطفي- مسموعی رضا– مصباح ضياء - مصطفوی ليلا - مصطفوی مصطفي- مصلحی عباس- مظفر محمدجواد- معين‌فر علی‌اكبر- معصومی احمد - معين فر اصغر- مفيدی بدرالسادات - مقدم مرتضی - ملتی فهيمه – ملكی محمد- مميزی هرمز- منتجبی اكبر- منتظری احمد- منتظری سعيد- منصوريان خسرو- مهرگان كيوان– موحدی‌ساوجی محمدحسن – موسوي(خوئينی) سيدعلی اكبر- موسوی‌سعادتلو سيد رضا- مولايی يوسف - ميرابراهيمی روزبه-ميرخانی امير- ميرزاده وحيد- ميرزايی الله‌ كرم - ميقاتی قاسم- ناصر گيوه‌چی فرشته – ناعمه مرتضی - نجاتی محمد علی - نراقی احمد - نراقی حسن- نعيم‌پور محمود- نكوروح محمود- نكوفر امير-نكوفر محمد تقي- نوحی سيدحميد- نوحی سيد مجيد- نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر- هاديان ناصر- هادی زاده يزدی هادي- هاشمی ناصر - هدايی ياشار - هوشمند احسان- هوشمند رضوی مسعود- وفايی حسن- وفايی حسين- والی اكبر- وحيد دستجردی حميد- ورپايی رسول-ولی بيك باقر- ولی‌بيك جليل- ويسی مراد- ياوری رحيم - يحيايی علی‌فريد-يزدی كاظم- يزدی ابراهيم-يگانلی ناصر- يوسفی حامد-يوسفيان رضا.

 Friday, February 04, 2005

 تخریب هاشمی از جیب اصلاح طلبان 

    مقاله زیر را بخوانید:

رفيق پولدار جبهه دوم خرداد

 بیانات گهربار جناب رئیس! 

    رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بيانيه عده اي از اقتصاددانان درباره طرح تثبيت قيمت ها گفت : بيانيه را با دقت خواندم ، مرتبا در اين بيانيه گفته بودند که اقتصاد دستور نمي شود ، سوال من اين است که در طول سالهاي گذشته که دولت به صورت دستوري قيمت ها را بالا مي برد ، چرا اين را مطرح نکردند.
حدادعادل افزود: در اين بيانيه در چند مورد مجلس متهم به سياسي کاري و کار تبليغاتي شده است که درباره آن اظهار نظر نمي کنم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت : اگر انتخابات هم در کار نبود اين کار را مي کرديم حتي اگر به سود اکثريت مجلس در انتخابات هم باشد ، عيبي ندارد ، نبايد فايده آن را به خاطر انتخابات ناديده گرفت.

وي درباره اظهار نظر هاشمي رفسنجاني مبني بر اين که اگر فرد واجد شرايطي وارد عرصه نشود نامزد خواهد شد ، گفت : همانطور که آقاي هاشمي بارها اشاره کرده اند ، کشور از افراد واجد صلاحيت براي مسووليت رئيس جمهوري خالي نيست.

رئيس مجلس افزود: آقاي هاشمي به عنوان مدير با تجربه توجه دارند که سپردن مسووليت به افراد جديد ، راهي براي رشد مديران بالاي کشوراست و علت اين که تاکنون نامزدي خود را اعلام نکرده اند ، علاقه به حضور مديران نسل جديد است.

حدادعادل گفت : اگر آقاي هاشمي آمدند قدمشان روي چشم ، هر چه ملت تصميم بگيرد براي ما محترم است.

وي درباره مطرح شدن نامش به عنوان نامزد سايه اصولگرايان ، گفت : اين فکر و گمان برخي روزنامه نويس هاست و اگر بخواهم نامزد شوم احتياج نيست در سايه بمانم ، آفتابي مي شوم ! اما اين فکر را ندارم ، همين مسووليتي که در مجلس دارم اگر بتوانم خوب انجام وظيفه کنم کافي است. طرح اين گونه مباحث براي گرم شدن بازار انتخابات است.

 توصیه کدیور به عراقی ها 

    محسن کديور در مصاحبه اختصاصي خود با خبرگزاري رويتر به مردم عراق توصيه مي کند مدل ايران را در کشورشان پياده نکنند و قدرت مطلقه را به دست يک روحاني بلندپايه نسپارند. آقاي کديور مي گويد: به نظر من عراقي ها مي توانند آن سيستمي را به وجود آورند که ما در ايران مي خواستيم ايجاد کنيم. يک جمهوري اسلامي واقعي. سيستم حکومتي جمهوري با ارزش هاي اسلامي و دموکراسي با ارزش هاي اسلامي که در آن روحانيون از حقوق ويژه اي برخوردار نيستند.

محسن کديور در ادامه سخنان خود مي افزايد: اگر عراقي ها دولتي خوب و مناسب با دموکراسي اسلامي و بدون حقوق ويژه براي روحانيون داشته باشند، دولت ايران نمي تواند موقعيت خود را نزد شهروندانش توجيه کند. به نوشته رويتر اين تنها آقاي کديور نيست که درباره آينده عراق چنين نظراتي را ابراز مي کند. آيت الله منتظري نيز ماه گذشته در گفتگويي با همين خبرگزاري به مردم عراق توصيه کرد که از تجربه ايران درس بگيرند و نگذارند روحانيون نقشي سياسي به عهده گيرند. نقشي که شايستگي آن را ندارند.

محسن کديور که به خاطر بيان عقايد و نظراتش 18 ماه را در زندان گذرانده است، در گفتگو با خبرگزاري رويتر مي افزايد: پس از انقلاب، ايران دچار اشتباه شد و سيستم ولايت فقيه را که در آن رهبر قدرت مطلقه در تمام امور مملکتي را در اختيار دارد برگزيد. آقاي کديور با بيان اين موضوع مي گويد ما يک سيستم پادشاهي را با سيستم پادشاهي اسلامي عوض کرديم.

وي با بيان اين که من حق دارم از دينم، تفسير و روايت خودم را داشته باشم، مي گويد: سيستم سياسي مذهبي در ايران مردم را از اسلام دور کرده است. سپس با اشاره به کشور ترکيه که سيستم حکومتي سکولار يا غير ديني دارد مي گويد: جوانان ترک از جوانان ايراني مذهبي ترند. به گفته آقاي کديور اين بيانگر آن است که مذهبي بودن اختياري است و تحميل مذهب به جامعه نتايج معکوس به بار مي آورد.

 احزاب چند نفره و معرفی کاندیدای مستقل!!! 

    حزب !!!! مردمسالاری با انتشار بیانیه ای مصطفي كواكبيان را به عنوان نامزد اختصاصي اين حزب در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و غلامحسين خورشيدي را به عنوان معاون اول رييس جمهور معرفي كرد.

سابقه چنین عملکردی در انتخابات شوراها نیز توسط احزاب چند نفره با نیت خاصی انجام شد که منجر به تقسیم ارای مردم و ورود محافظه کاران به شورای شهر تهران شد.

 کاندیداتوری در دقیقه 90 

    دبير شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه برگزاري شوراي اداري استان كرمانشاه در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه آيا وي «كانديداي دقيقه 90» كه در محافل سياسي از آن نام برده مي‌شود است، گفت: هنوز به تصميم نهايي نرسيده‌ام ولي كانديداتوري‌ام منتفي نيست.

وي با بيان اينكه اگر شرايط لازم فراهم باشد، كانديدا خواهم شد، گفت: ولي تا امروز هنوز تصميم نگرفته‌ام، حضور من وابسته به اين است كه در ماههاي آينده بحث انتخابات و شخصيتهايي كه حاضر مي‌شوند، چگونه شكل گيرد اما تا پايان سال به تصميم نهايي خواهم رسيد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه در صورت كانديداتوري از سوي چه احزاب و گروههايي مورد حمايت قرار خواهد گرفت، افزود: اگر تصميم من به حضور قطعي شد اين موارد نيز مشخص خواهد شد.

 انتخاب محمد رضا خاتمی به عنوان معاون اول دکتر معین 

    مصطفي معين كانديداي جبهه مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انجمن اسلامي جامعه پزشكي صبح امروز، سيدمحمدرضا خاتمي؛ دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي را طي نشستي به عنوان معاون اول خود معرفي كرد.

مصطفي معين در اين نشست معيارهاي صلابت، صداقت، صراحت و مديريت كارآمد را به عنوان معيارهاي معاون اول خود برشمرد و با تصريح بر اينكه نقش معاون اول رييس‌‏جمهوري از آنچه در قانون اساسي پيش‌‏بيني شده است، بايد پررنگ‌‏تر و موثرتر باشد، گفت: در قانون اساسي وظايف و اختيارات حداقلي براي معاون اول در نظر گرفته شده است، در صورتي كه ديدگاه و مشي ما ايجاب مي‌‏كند كه شأن واقعي معاون اول در دولت آينده تحقق يابد، زيرا معاون اول اصلي‌‏ترين بازوي رييس‌‏جمهوري در اداره دولت است.
وي افزود: عملگرا هستم و هيچ چيز صوري و تشريفاتي و تعارفي را قبول ندارم، چرا كه پايبندي به اين نوع قيد و بند‌‏ها و تعارف‌‏ها حتي به منافع ملي ما ضرر مي‌‏رساند.
وي با بيان اين كه نسل جديد هم، خود را از قيد اين تعارف‌‏ها و سنت‌‏ها رها كرده است، خطاب به جمعي كه در اين نشست حضور داشتند، گفت: كار شما خردورزي و كار سيستمي است. شما جمعي از نخبگان و انديشمندان‌‏ايد كه اگر با انگيزه قوي كار انجام دهيد، حتي اگر من انتخاب نشوم، تأثيرگذار خواهيد بود.

 شکایت نیروی انتظامی از یک وبلاگ نویس 

    نيروى انتظامى در خصوص يكى از متهمان (فرشته قاضی) پرونده موسوم به وبلاگ نويسان كه ادعا كرده بينى او در بازجويى ها دچار شكستگى شده است، مدعى است. سردار محمد هادى ايازى صبح ديروز در پاسخ به پرسش «شرق» در خصوص نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نويسان گفت: «متهمان از سوى اطلاعات ناجا و با دستور قضايى بازداشت شده بودند و در اين مدت با آنها برخورد بدى صورت نگرفته است. يكى از آنها مدعى شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بينى اش شكسته است كه وى به پزشكى قانونى معرفى شد و پزشكان پزشكى قانونى موضوع شكستگى بينى او را تاييد نكردند. حال با اين وضع نيروى انتظامى نمى تواند مدعى باشد.»
يك مقام آگاه هم ديروز خبر از شكايت نيروى انتظامى از يكى از متهمان پرونده وبلاگ نويسان به دليل مطرح كردن ادعاهاى دروغ در خصوص شكنجه اش در طول بازجويى داد.

 عبدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه می شود. 

    نيك‌بخت از مشخص شدن شعبه‌ي تجديدنظر رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي هاشم آقاجري، احتمال نزديك به يقين از تبرئه‌ي عباس عبدي در اتهام همكاري با دول متخاصم پرونده‌ي نظرسنجي، تاييد يك سال حبس تعزيري عمادالدين باقي و ابلاغ حكم محمد سلامتي خبر داد.

صالح نيك‌بخت با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ گفت: خوشبختانه چنين به نظر مي‌رسد كه رويه سابق دادگاه‌هاي تجديدنظر در پرونده‌هاي متهمان سياسي و ارجاع آن به يك يا دو شعبه خاص شكسته شده و پرونده‌ي آقاجري به شعبه‌اي ارجاع شده كه خوشبختانه قاضي آن دكتراي حقوق جزا دارد.

وي از ذكر نام شعبه و قاضي آن خودداري كرد و گفت: نمي‌خواهم اكنون كه بعضي مقامات راه قانون را در مورد رسيدگي به پرونده‌ي متهمان سياسي در پيش گرفته‌اند و از جوسازي خودداري مي‌شود از رشد اين راه خارج شوم.

نيك‌بخت همچنين با اعلام خبر تاييد حكم يك سال حبس تعزيري عماد‌الدين باقي از سوي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر به ايسنا گفت: البته اين حكم هنوز به من ابلاغ نشده است ولي در مراجعه‌اي كه به شعبه 36 دادگاه تجديد نظر داشتم به من گفته شد كه پرونده به شعبه بدوي صادر كننده حكم (شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب) اعاده شده است و آن گونه كه اطلاع يافتم حبس تعزيري موكلم تاييد شده است.

نيك‌بخت همچنين درباره پرونده عباس عبدي ديگر موكلش به ايسنا گفت: قطعا موكلم از اتهام همكاري با دول متخاصم در پرونده نظرسنجي تبرئه خواهد شد.

وي افزود: اين پرونده هم اكنون در شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور مورد رسيدگي است و مطمئنا به محض صدور حكم آن را منتشر خواهم كرد.

 Thursday, February 03, 2005

 عبدي ازاتهام همكاري با دول متخاصم تبرئه مي‌شود 

    نيك‌بخت از مشخص شدن شعبه‌ي تجديدنظر رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي هاشم آقاجري، احتمال نزديك به يقين از تبرئه‌ي عباس عبدي در اتهام همكاري با دول متخاصم پرونده‌ي نظرسنجي، تاييد يك سال حبس تعزيري عمادالدين باقي و ابلاغ حكم محمد سلامتي خبر داد.

صالح نيك‌بخت با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ گفت: خوشبختانه چنين به نظر مي‌رسد كه رويه سابق دادگاه‌هاي تجديدنظر در پرونده‌هاي متهمان سياسي و ارجاع آن به يك يا دو شعبه خاص شكسته شده و پرونده‌ي آقاجري به شعبه‌اي ارجاع شده كه خوشبختانه قاضي آن دكتراي حقوق جزا دارد.

وي از ذكر نام شعبه و قاضي آن خودداري كرد و گفت: نمي‌خواهم اكنون كه بعضي مقامات راه قانون را در مورد رسيدگي به پرونده‌ي متهمان سياسي در پيش گرفته‌اند و از جوسازي خودداري مي‌شود از رشد اين راه خارج شوم.

نيك‌بخت همچنين با اعلام خبر تاييد حكم يك سال حبس تعزيري عماد‌الدين باقي از سوي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر به ايسنا گفت: البته اين حكم هنوز به من ابلاغ نشده است ولي در مراجعه‌اي كه به شعبه 36 دادگاه تجديد نظر داشتم به من گفته شد كه پرونده به شعبه بدوي صادر كننده حكم (شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب) اعاده شده است و آن گونه كه اطلاع يافتم حبس تعزيري موكلم تاييد شده است.

نيك‌بخت همچنين درباره پرونده عباس عبدي ديگر موكلش به ايسنا گفت: قطعا موكلم از اتهام همكاري با دول متخاصم در پرونده نظرسنجي تبرئه خواهد شد.

وي افزود: اين پرونده هم اكنون در شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور مورد رسيدگي است و مطمئنا به محض صدور حكم آن را منتشر خواهم كرد.

 شكايت نيروى انتظامى از يک وبلاگنويس  

    نيروى انتظامى در خصوص يكى از متهمان (فرشته قاضی) پرونده موسوم به وبلاگ نويسان كه ادعا كرده بينى او در بازجويى ها دچار شكستگى شده است، مدعى است. سردار محمد هادى ايازى صبح ديروز در پاسخ به پرسش «شرق» در خصوص نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نويسان گفت: «متهمان از سوى اطلاعات ناجا و با دستور قضايى بازداشت شده بودند و در اين مدت با آنها برخورد بدى صورت نگرفته است. يكى از آنها مدعى شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بينى اش شكسته است كه وى به پزشكى قانونى معرفى شد و پزشكان پزشكى قانونى موضوع شكستگى بينى او را تاييد نكردند. حال با اين وضع نيروى انتظامى نمى تواند مدعى باشد.»
يك مقام آگاه هم ديروز خبر از شكايت نيروى انتظامى از يكى از متهمان پرونده وبلاگ نويسان به دليل مطرح كردن ادعاهاى دروغ در خصوص شكنجه اش در طول بازجويى داد.

 Sunday, January 30, 2005

 پنج هزارمين روز زندان تقي رحماني، گزارشگران بدون مرز 

    از ١٣٦٠ تا امروز تقي رحماني برای فعاليت های سياسي و مطبوعاتي اش بارها دستگير و به زندان محکوم شده است و در کل ٥٠٠٠ روز از عمر ٤٥ ساله اش را در زندان گذرانده است. ايران هنوز با ١٠ روزنامه نگار زنداني بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران است.
گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن ستيزه جويي مقامات مسئول حکومت ايران عليه روزنامه نگاران اعلام مي کند :"ايران يکي از ده کشور سرکوبگر در عرصه آزادی مطبوعات است. تقي رحماني ١٩ ماه است که بدون اتهام و محکوميت در زندان بسر مي برد." گزارشگران بدون مرز از مقامات حکومت ايران خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط تقي رحماني و ديگر روزنامه نگاران در بند است.

تقي رحماني با نشريات بسياری به همکاری پرداخته است که در اغلب موارد اين همکاری به زندان منجر شده است. درآغاز موج سرکوب در سال ٦٠ که به دستگيری بسياری از فعالين سياسي و روشنفکران ايراني انجاميد، تقي رحماني به اتهام همکاری با تشکل و نشريه پيشتاز که مخفيانه منتشر مي شد، دستگير و به مدت سه سال در زندان بسر برد. وی مجددا در تابستان سال ١٣٦٥ به اتهام همكاري با موحدين انقلابي و" نشريه موحد" دستگير شد و اين بار ١١ سال ديگر از عمر خود را در زندان اوين سپري كرد. تقي رحماني از جمله اولين اعضای هسته های فکری مسلمانان دمکرات بود که بر جدايي دين از دولت معتقد بودند.

تقي رحماني پس از آزادي از زندان در سال ١٣٧٦، به همكاري با نشريات روشنفكري از جمله ” ايران فردا“ و سپس "اميد زنجان" پرداخت. در ٢١ اسفند ١٣٧٩ برای سومين بار و اين بار با همکارانش رضا عليجاني و هدا صابر دستگير شد و پس از پرداخت وثيقه ای سنگين در ٢٧ فروردين١٣٨١ از زندان آزاد شد. ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٢، شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت در های بسته، تقی رحمانی را به يازده سال زندان و يازده سال محروميت از حقوق اجتماعي، رضا عليجاني را به شش سال زندان و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هدي صابر را به ده سال زندان و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم نمود.

در ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ تقي رحماني به همراهي رضا عليجاني و هدی صابر مجددا بدون ارائه هيچ دليل قانوني به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران بازداشت شدند. تا امروز ابهام و تاريکي بر اين پرونده حاکم است. چهارشنبه بيست و سوم مهر ماه آقای غلامحسين الهام سخنگوی قوه ی قضاييه ايران اعلام نمود که اين سه روزنامه نگار"دوران محكوميت زندان خود را در زندان آغاز كرده اند". اما سخنگوی قوه ی قضاييه مشخص نکرد که دادگاه اين روزنامه نگاران در چه زماني و در کجا برگزار شده است و اتهامات آنها کدام است. ١٢ و ١٩ ارديبهشت ١٣٨٣ اين سه روزنامه نگار در آستانه ی "مرخصي" خود اطلاع يافتند که "دادگاه تجديد نظر" پرونده ی مربوط به سال گذشته، بدون حضور متهمان و وکلایشان، برگزار شده است. رضا عليجانی به چهار سال زندان، هدی صابر به پنج سال و نيم و تقي رحماني به هفت سال زندان محکوم شده اند. در فردای اين روز وکلای روزنامه نگاران اعلام کردند که " هنوز حکم محکوميت موکلين خود را دريافت نکرده اند."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?