Monday, October 18, 2004

 دستور روزنامه جمهوری اسلامی به قوه قضائیه؛دی جی مریم را بگیرید 

    روزنامه جمهوری اسلامی دستور برخورد با دی جی مریم را صادر کرد. این روزنامه در ستون جهت اطلاع خود آورده است:سي دي و نوار ويدئوئي كنسرتهاي زنان كه به بهانه ميلاد حضرت زهرا(س ) در تهران برگزار شد و مخالفت گروهي از اقشار مردم , محافل مذهبي , نمايندگان مجلس و مطبوعات را بدنبال داشت , به صورت غيرمجاز و در سطح وسيع به بازار آمد. اين كنسرت هاي پاپ و تكنو كه شامل تك خواني و رقص زنان مي باشد هرچند كه در جمع زنان به اجرا درآمده , لكن هم اكنون در سطح وسيعي تكثير و توزيع شده و چند شبكه ماهواره اي فارسي زبان خارج از كشور نيز آنرا پوشش مي دهند. مهمترين اين كنسرت ها مربوط به زني با نام مستعار « دي جي مريم » است كه سي دي ضبط شده اش در استوديو نيز اخيرابه بازار آمده است . وزارت ارشاد هيچ واكنشي در قبال ضبط , تكثير و توزيع اين سي دي از خود نشان نداده است . قوه قضائيه و نيروي انتظامي موظف به برخورد با بانيان اين برنامه ها و عوامل تهيه و توزيع سي دي تكخواني زنان هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?