Monday, February 07, 2005

 نامه سرگشاده ٤٠٠ فعال سياسی، فرهنگی و دانشگاهی به آيت الله شاهرودی 

    رياست محترم قوه قضائيه

حضرت آيت الله شاهرودی

با سلام و احترام،

همانطور كه استحضار داريد گروهی از فعالان حقوق بشر، سازمان های غيردولتی، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و رجال سياسی و فرهنگی از طرف دادسرای عمومی و انقلاب تهران برخلاف ضوابط و اصول حقوقی و قانونی ممنوع الخروج گرديده‌اند.

به استناد اصل 22 قانون اساسی حيثيت، جان و مال و حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. برابر با قسمت اخير اصل 33 قانون مرقوم هيچكس را نمی توان مجبور به اقامت در محلی نمود و بر طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وسيله مراجع صالح قضايی به رسميت شناخته شده است. اصل برائت نيز به موجب اصل 37 قانون اساسی مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.

همچنين طبق ماده 3 اعلاميه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. به استناد بند 2 ماده 13 اعلاميه مذكور نيز هر شخص حق دارد هر كشوری ازجمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد.

اين در شرايطی است كه افراد فوق‌الذكر بدون كوچكترين سابقه كيفری مؤثر از طرف مرجع مذكور ممنوع الخروج گرديده‌اند. اين عمل خلاف در حالی اتفاق می‌افتد كه اولاً ايجاد وفاق ملی مورد تأكيد تمام مسئولان نظام بوده و ثانياً اين عمل به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقيب كيفری است. ثالثاً به موجب بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ارديبهشت 83 مسئوليت تعيين هيأتی به منظور نظارت و حسن اجرای اين قانون به عهده حضرتعالی می‌باشد.

اين وفاق ملی در شرايط سخت كنونی گرچه امری ضروری و اجتناب ناپذير است ولی اين امر بدون تعقيب و مجازات ناقضين حقوق بشر و قانون اساسی و متجاوزين به حقوق مردم و سالم سازی دستگاه قضايی در عمل امكان‌پذير نيست.

امضاءكنندگان زير انتظار دارند با انجام اقدامات فوق و اصلاح دستگاه قضايی و الغاء دستور خلاف قانون "ممنوعيت خروج"، راه برای اجرای قانون، تحقق همبستگی ملی، آسايش مردم و مقابله مؤثر و مردمی با تهديدهای خارجی فراهم گردد.

17/ 11 / 1383آقاجری زهره – آقاجری هاشم - آقايی ساسان- آقايی مسعود- آزادی اسماعيل- آزادی محمد- آذرافزا مرضيه - آصفی حميد- آملی مقدم ناصر- ابراهيم بای سلامی غلام حيدر - ابراهيمی زهرا- ابوذری‌عباس- ‌احراری حميد– احمدی حسن – احمدی محسن - احمدی نعمت - احمدی امويی بهمن- ادب بها الدين- اربابی حسن- ارغنده‌پور كريم – استادان عباس– اسلامی يدالله - اسماعيلی حميدامين-اشرفی مرتضي-اشفاق مرتضي- افتخار اردبيلی حسن - افصحی علي- افصحی سعيد- اقتداری جلال- اكبری محمدعلي- اكبرزاده اعظم- اكبرزادگان عليرضا- اكبرين محمدجواد- اكرمی علي- امامی پروين - اميراحمدی محمود-امين اسماعيلی حميد - امينی اسدالله- انصاری راد حسين - اوصيا بهمن– ايازی محمدعلي-ايزدی حسن- ايزدی مصطفي- بازرگانی كمال‌الدين- باقی عمادالدين- بختيارنژاد پروين- بديعی مجتبي- بديع‌زادگان ‌اكبر - برهانی رحمت‌الله - بازرگان ابوالفضل- بازرگان عبدالعلي- بازرگان فرشته - بازرگان محمد نويد- باستانی حميد- بسته‌نگار محمد- بلوری محمد– بنی‌اسدی محمدحسين- بنی‌يعقوب ژيلا - بهزادی محمد-بهشتی حميد- بهفروزی محمد-
بهنود مسعود - بيطرف صفا- بيات محمدتقي-پاياحسين-پايا علي- پدرام مسعود- پناه فرهاد بهمن - پهلوان نصير آرش- پوراستاد وحيد- پوراظهری عباس- پورثانی محسن علي- پورعزيزی سعيد- پويان رضا– پيش‌بين محمود- پيش‌بين صفر- پيمان حبيب‌الله - پيمان مجيد- تاج الدينی عباس- تاجرنيا علی - تاج‌زاده سيد مصطفي- تاجيك عبدالرضا- تاجيك فتح‌الله - تنها مصطفي- تهرانی رضا- تهوری محمد - توسلی سارا - توسلی غلامعباس- توسلی محمد- توسلی محمدرضا- توسلی ناهيد - توكلی خالد - توكل محمد – توكليان جواد - تولائی مجيد- ثنائی حسن- جابری مجيد- جعفرزاده افشين– جلالی زاده جلال - جلائی‌پور حميد رضا- جمالی علی - جمشيدی ايرج- – جمال‌الدينی سيدحميد- جهانگيری علی‌محمد- حاجی رضا- حافظی بهمن– حقيقت‌جو فاطمه- حجاريان سعيد- حجازی طه- حديثی مجيد- حريری حسين- حسن پور قاسم – حيدری محمد - حسين دوست محمد - حسينی سيدحسن- حسينی امين سيد رضا - حق‌پناه بهزاد- حكمت علي- حكمت مسعود- حكيمی ابوالفضل-‌ حكيمی عبدالكريم -حكيمی مجيد- حمسی محمدرضا- ‌خائف جعفر- خدابخش علي- خدادادی ابراهيم- خرازی مسعود - خرم امير- خضوعی حشمت‌الله – خليل‌نيا محمد- خوش‌سيرت تسليمی ابراهيم – خورشدفر حسن- خوش‌محمدی اسماعيل- خيرانديش هوشنگ- دادخواه سيدمحمدعلي-دادمهررسول-دادفرمحمد - دانشيان محمد مهدي- درايتی مصطفي- دردكشان محمود- درودی سعيد- دروديان محمدحسين- دفتری پروين‌دخت- دل‌آسايی محمود- دهقان علی - دهقان نژاد عباس- دوانی مصيب- ديهيمی خشايار- داودی مهاجر فريبا- ذوالفقاری حسين- ذهبيون مسعود - ربانی محمدصادق- رجائيان محمدجواد- رجايی عليرضا - رشتيان سعيد - رضائی احد - رضائی اصغر - رضائی بيوك- رضائی عبدالعلي- رضائی محمد - رضاخانی بهمن - رضوی‌فقيه سعيد – رعيتی مهدي- رفيعی حسين- رمضانی يگانه بنفشه - رهنما مهدی - روح محمدجواد -روستايی فرزانه– رئيس‌طوسی رضا- زارع زاده پور حيدری رقيه -زاهد فياض- زرافشان حسن - زره‌ساز جمال- زمان مريم- زمان حسيندر زمانی محمد ابراهيم - زندی‌نيا پرويز - زيدآبادی احمد - زهدی محمدرضا-‌ ساريخانی عليرضا- سازگارنژاد جليل - ساعی احمد- ستوده نسرين- سجادی داريوش- سحابی عزت‌الله - سحابی فريدون – سحابی منصور- سحابی هاله – سحرخيز عيسي- سرچمی محمد – سرداری محمد رضا - سعيدی جواد- سعيدی سعيده- سعيدی فريدون- سعيديان‌فرجعفر – سلطانی‌ابراهيم- ‌سلطانی‌عبدالفتاح- سمتی‌هادي- سيدآبادی‌علی‌اصغر - سيدنژاد سيدمحمدعلي- سيدزاده سيدرضا - سيف‌زاده سيدمحمد - سينائی وحيد-شاددل بصير محمود - شاكر عبدالصالح - شاكری ابراهيم-شامخی تقي-شاملو علي- شانه چی محمد- شاه‌حسينی حسين–شجاعی صمد- شجاعی مسعود- شريعتی سعيد- شكری كاظم- شمبوری الله‌وردي- شمس سيد احمد - شمس‌الواعظين ماشاءالله - شهامت‌دار احمد - صابر فيروزه- صارمی محمود - صالح‌آبادی علي- صباغيان هاشم- صدر حاج ‌سيدجوادی احمد- صدر رضا- صراف مهدي– صفاپيشه محمد- صفائی‌فر عباس- صلواتی فضل‌الله– صميمی رضا- صميمی كيوان- ضرغامی علی اشرف - ضرغامی فريدون- طالقانی اعظم- طالقانی حسام- طالقانی طاهره- طالقانی نرگس - طاهری اكبر –طاهری رئوف- طاهری فرهاد- طاهری محمد-طيرانی امير- عابدی هما – عابدينی آرزو - عباس‌زادگان سيدجعفر- عبادی فاخر- عرب‌زاده حسن- عرب‌سرخی فيض‌الله - عزت‌زاده حسين- عطوفت روئين- علوی شهين- علوی‌تبار عليرضا-علوی محمدباقر- علی پور حسن - عليزاده نائينی علي- عليزاده طباطبائی محمود-عمادی محمد جعفر- عمرانی محمود– عموزاده‌خليلی فريدون- غروی علی‌اصغر- غروی علی‌رضا-غروی ماجد- غروی مسيح- غفارزاده‌سعيد - غفاری مسعود- غفرانی علي- غنی مهدي- غيرت فريده - فاضل ميبدی محمدتقي- فتوره‌چی نادر-فراستخواه مقصود- فراهانی عذرا - فراهانی مجيد- فرزدی غفار- فريد اعلم حسن- فلاح مرتضي- فلاح حجت انصاری ارسلان - قابل احمد- قابل هادي- قاسم زاده عزيز- قائم الصباحی عباس - ‌قديانی ابوالفضل- قشقايی خسرو- قشقايی ماهرو- قلی‌زاده رحمانقلي-قمی زاده عبدالحسين- قندی‌زاده عبدالمجيد - قهاری نظام‌الدين- قهرمانی مصطفي- قياسی حجه‌الله –كارشناسی اسد الله - كارگشا رحمان-كاظمی رضا- كاظميان مرتضي- كديور محسن- كديور منوچهر-كردپور خسرو- كردپور مسعود- كركه آبادی عبدالرحيم - كرمی علي- كمالی احمدسرايی فاطمه - كميليان ناصر- كميجانی فرج- كهزادی پروين- كوثری يعقوب – كولائی الهه-كيانوش راد محمد-گلابی جعفر- گل‌افزا بيژن- گوارايی فاطمه- لدنی مسعود-لقمانيان حسين- مجاهد حسين- مؤمنی علي- مؤمنی محمود- متقی محمدتقي- مجردی زهرا- محققی محسن- محتشمی‌پور فخرالسادات- ماشينی فريده- محمدی اردهالی احمد- محمدی اردهالی محمد- محمدی داود- محمدی نرگس – محمدی مهديه- مدنی حسين - مدنی سعيد- مدنی علي– مديحی ماشاءالله - مدرسی فريد- مرتاضی لنگرودی مرضيه –مزروعی رجبعلي- مسكين مصطفي- مسموعی رضا– مصباح ضياء - مصطفوی ليلا - مصطفوی مصطفي- مصلحی عباس- مظفر محمدجواد- معين‌فر علی‌اكبر- معصومی احمد - معين فر اصغر- مفيدی بدرالسادات - مقدم مرتضی - ملتی فهيمه – ملكی محمد- مميزی هرمز- منتجبی اكبر- منتظری احمد- منتظری سعيد- منصوريان خسرو- مهرگان كيوان– موحدی‌ساوجی محمدحسن – موسوي(خوئينی) سيدعلی اكبر- موسوی‌سعادتلو سيد رضا- مولايی يوسف - ميرابراهيمی روزبه-ميرخانی امير- ميرزاده وحيد- ميرزايی الله‌ كرم - ميقاتی قاسم- ناصر گيوه‌چی فرشته – ناعمه مرتضی - نجاتی محمد علی - نراقی احمد - نراقی حسن- نعيم‌پور محمود- نكوروح محمود- نكوفر امير-نكوفر محمد تقي- نوحی سيدحميد- نوحی سيد مجيد- نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر- هاديان ناصر- هادی زاده يزدی هادي- هاشمی ناصر - هدايی ياشار - هوشمند احسان- هوشمند رضوی مسعود- وفايی حسن- وفايی حسين- والی اكبر- وحيد دستجردی حميد- ورپايی رسول-ولی بيك باقر- ولی‌بيك جليل- ويسی مراد- ياوری رحيم - يحيايی علی‌فريد-يزدی كاظم- يزدی ابراهيم-يگانلی ناصر- يوسفی حامد-يوسفيان رضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?