Tuesday, February 08, 2005

 يک نماينده مجلس : كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پايه‌ اضمحلال خانواده است  

    افروغ، نماينده مجلس : كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پايه‌ اضمحلال خانواده است
راه یافته تهران گفت با اشاره به اين مطلب كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پايه‌ اضمحلال خانواده است، گفت: «طرح تسهيل ازدواج جوانان كه از سوي خود من در مجلس مطرح شده، در همين راستا حق تاهل را براي دختر و پسر طرح كرده است راه یافته تهران افزود: «پروژه جهاني‌سازي در ايران پديده‌اي به نام شيرين عبادي خلق كرد كه مظهر يك زن مسلمان، نوانديش، حق‌گرا و مدرن است ولي ما نبايد فريب اين سناريوهاي از پيش تعيين شده را بخوريم.»
افروغ در پايان اظهار داشت: «بعد از انتخابات شوراها و مجلس هفتم، هوشيار باشيد تا كسي را انتخاب نكنيد كه فرصت به دست آمده را از دستمان خارج كند.»
عماد افروغ پس از پايان سخنانش در جمع خبرنگاران درباره طرح لباس ملي اظهار داشت: «ما مي‌خواهيم مد ايراني متناسب با آرمانها و نشانه‌هاي ايراني عرضه كنيم كه حد شرعي و فرهنگي حجاب را نيز در بر داشته باشد، چرا كه پوشش جزو تاريخ ماست و ما بايد هويت ايراني خود را كه با دين پيوند خورده احيا كنيم.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?