Friday, February 04, 2005

 شکایت نیروی انتظامی از یک وبلاگ نویس 

    نيروى انتظامى در خصوص يكى از متهمان (فرشته قاضی) پرونده موسوم به وبلاگ نويسان كه ادعا كرده بينى او در بازجويى ها دچار شكستگى شده است، مدعى است. سردار محمد هادى ايازى صبح ديروز در پاسخ به پرسش «شرق» در خصوص نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نويسان گفت: «متهمان از سوى اطلاعات ناجا و با دستور قضايى بازداشت شده بودند و در اين مدت با آنها برخورد بدى صورت نگرفته است. يكى از آنها مدعى شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بينى اش شكسته است كه وى به پزشكى قانونى معرفى شد و پزشكان پزشكى قانونى موضوع شكستگى بينى او را تاييد نكردند. حال با اين وضع نيروى انتظامى نمى تواند مدعى باشد.»
يك مقام آگاه هم ديروز خبر از شكايت نيروى انتظامى از يكى از متهمان پرونده وبلاگ نويسان به دليل مطرح كردن ادعاهاى دروغ در خصوص شكنجه اش در طول بازجويى داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?