Friday, February 04, 2005

 توصیه کدیور به عراقی ها 

    محسن کديور در مصاحبه اختصاصي خود با خبرگزاري رويتر به مردم عراق توصيه مي کند مدل ايران را در کشورشان پياده نکنند و قدرت مطلقه را به دست يک روحاني بلندپايه نسپارند. آقاي کديور مي گويد: به نظر من عراقي ها مي توانند آن سيستمي را به وجود آورند که ما در ايران مي خواستيم ايجاد کنيم. يک جمهوري اسلامي واقعي. سيستم حکومتي جمهوري با ارزش هاي اسلامي و دموکراسي با ارزش هاي اسلامي که در آن روحانيون از حقوق ويژه اي برخوردار نيستند.

محسن کديور در ادامه سخنان خود مي افزايد: اگر عراقي ها دولتي خوب و مناسب با دموکراسي اسلامي و بدون حقوق ويژه براي روحانيون داشته باشند، دولت ايران نمي تواند موقعيت خود را نزد شهروندانش توجيه کند. به نوشته رويتر اين تنها آقاي کديور نيست که درباره آينده عراق چنين نظراتي را ابراز مي کند. آيت الله منتظري نيز ماه گذشته در گفتگويي با همين خبرگزاري به مردم عراق توصيه کرد که از تجربه ايران درس بگيرند و نگذارند روحانيون نقشي سياسي به عهده گيرند. نقشي که شايستگي آن را ندارند.

محسن کديور که به خاطر بيان عقايد و نظراتش 18 ماه را در زندان گذرانده است، در گفتگو با خبرگزاري رويتر مي افزايد: پس از انقلاب، ايران دچار اشتباه شد و سيستم ولايت فقيه را که در آن رهبر قدرت مطلقه در تمام امور مملکتي را در اختيار دارد برگزيد. آقاي کديور با بيان اين موضوع مي گويد ما يک سيستم پادشاهي را با سيستم پادشاهي اسلامي عوض کرديم.

وي با بيان اين که من حق دارم از دينم، تفسير و روايت خودم را داشته باشم، مي گويد: سيستم سياسي مذهبي در ايران مردم را از اسلام دور کرده است. سپس با اشاره به کشور ترکيه که سيستم حکومتي سکولار يا غير ديني دارد مي گويد: جوانان ترک از جوانان ايراني مذهبي ترند. به گفته آقاي کديور اين بيانگر آن است که مذهبي بودن اختياري است و تحميل مذهب به جامعه نتايج معکوس به بار مي آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?